Tub fuabtais Harry Takes A dog thaum Antarctic sib hlub sib txhawb Trek

Prince Harry Takes A Tumble During Antarctic Charity Trek
Tub fuabtais Harry Takes A dog thaum Antarctic sib hlub sib txhawb Trek (ntawm Ntuj moo)

Tub huabtais Harry twb ntog lawm thaum twg rau mus taug kev nrog tus pig ntsoos trek hauv Antarctica. Tus tub huabtais muaj lawm uas ceev kom nws luj khaib kev pab tom qab daus daus los te loj uas hawv ua phem rau theem nws ncov qaumteb qabteb trek. Txij thaum mus txog rau hauv Antarctica...

14588 0