Zaub mov thiab haus cov tswv yim rau cov neeg koom kev kawm

Food and Drink Ideas for Corporate Events

Thaum uas koj nyob nraum Workers ib tug neeg hem koj xav khiav li ntseeg nkaws tau txhua yam. Yog ib qhov tseem ceeb tshaj plaws yam koj yuav tsum tau prioritize yog cov khoom noj thiab haus nyob rau tej qhov kev tshwm sim. Qhov tsis zoo thiab kom muaj nuj nqis ntawm cov khoom noj thiab haus koj muab hais heev txog qhov kev xaav ntawm hom kev tshwm sim. Ntau attendees ntawm cov txheej xwm yws txog tawm hauv lub caij tshaib plab uas yog ib qho uas koj muaj tsis noj xyuas cov qhua koj zoo. Cov no yog ib co khoom noj thiab haus rau cov neeg koom kev kawm.

Txheej xwm noj su

Thaum twg koj muaj ib lub caij noj su, attendees nyias yuav muaj nyias txojcai. Txawm li cas los, pib Self qhua tej mini-khoom noj txom ncauj nrog rau haus tshuaj yej thiab kas fes. Ib pluag mov ntau ntau yam pauv loj yuav tsum tau nkag hauv lub hnub. Qhov no yuav tsum tau ntawd yuav khoom qab zib thiab thaum kawg tshuaj yej los sis kas fes dua ib zaug.

Cocktail los sis dej qab zib los yog tus neeg

Hom tej neeg yog tsim tsis tshaj li lwm hom get-togethers. Txawm li cas los, koj yuav tsum tau tseem muaj txaus noj thiab haus kom muaj zoo tswv yim. Ib hmo themed nrog rau lwm yam khoom noj thiab dej qab zib yuav tau entertaining li tsuas muab tej dej dawb.

Attendees yog muab rau lawv lub sij hawm tsis mus qhov twg ntawm cov kev tshwm sim. Lawv xav kom tau ib tug dawb bar. Qhov bar yuav tsum xam tag nrho rau cov neeg xav haus dej. Ib txhia yuav xav tsis yog-haus, ib txhia yuav lo mus haus tsis tu ncua, Txawm lwm tus yuav xav ib yam li extravagant xws li cocktails.

Attendees tej zaum yuav tsis cia siab tias ib hmo tag nrho ntawm cov kev tshwm sim li no. Txawm li cas los, koj yuav tsum muab khoom noj txom ncauj kom haum raws cov attendee kom ntau. Nco ntsoov, ib txhia neeg tau ua xua lossis tsis txhob noj tej yam khoom noj. Qhov no yuav tsum tau muab los nyiaj thiab lwm txoj noj kev xaiv yuav tsum ua muaj rau cov neeg uas tuaj koom koj tej.

Rooj sablaj

Rooj sablaj yuav siv sij hawm ntau tshaj li lwm hom neeg txheej xwm. Qhov no txhais tau tias attendees tau ntxiv cov zaub mov thiab haus txhua hnub.

Cov txheej xwm feem ntau pib sawv ntxov. Feem ntau, attendees taug kev mus ntev thiab pw hauv ib tug neeg tej chaw xws li tus nyob ntawm www.chateaupolonez.com. Yog hais li no es koj attendees tab tom pw hauv ib qhov chaw neeg caij hauv Houston, koj yuav tsum tau qhia lawv pib hnub nrog ib tug muab tshais. Haus thiab khoom noj txom ncauj yuav tsum tau pab txhua hnub.

Tom lunchtime, ib pluag mov ntau tej no yuav tsum. Qhov no yuav tsum txhua zaus muaj xws li kev kawm tsawg kawg yog peb. Ua tus loj zuj zus hnub, so tsis ntev yuav tsum tau muab kom attendees yuav muaj tus haus thiab tej khoom noj txom ncauj. Yog nws paub tej zaum yuav ua kom paub cawv rau cov zaug txog tog ua hauj lwm txog tej yam uas tau ua tiav tsis.

Thaum lub txoos finishes, Self ib co dej dawb tau ib txoj kev zoo rau nyiaj ntau nrog attendees. Qhov no tej zaum yuav zoo dua yog tias lub caij no kuj lawm ntau hnub.

Tsis yog txhua txhua lub sijhawm neeg yog zoo li qub. Qhov no txhais tau tias koj tau muab tus nqi tsis tsim zoo noj thiab haus rau koj attendees. Qhov no kabmob los ntawm daim ntawv qhia txog hnub txheej xwm mus koom kev kawm luv tsawg dua cov khoom noj thiab haus nyob qhov twg yuav tsum tau. Lub tswv yim saum toj no yuav pab koj txiav txim zoo txog zoo li cas khoom noj khoom haus thiab haus muab rau cov neeg koj hem ntxiv mus.

20933 0