Npuas dej kub zoo li cov khoom tiag, tab sis yog 98 Feem pua ntawm tej huab cua [YEES DUAB]

Swiss researchers used cutting-edge techniques to create a foam gold that’s 98 percent air. How useful could this material be in the real world?

16649 0