वापर अटी

1. अटी

या वेबसाईटचा प्रवेश करून, आपण या वेब साइट अटी आणि वापर अटी बांधील असल्याचे मान्य आहेत, सर्व लागू कायदे आणि नियम, आणि आपण कोणत्याही लागू होणार्या स्थानिक कायद्यांचे पालन करण्यासाठी जबाबदार आहात. आपण या अटी कोणत्याही सहमत नसल्यास, आपण वापरत किंवा या साइटवर प्रवेश करण्यास प्रतिबंध आहे. या वेब साइट समाविष्ट साहित्य लागू कॉपीराइट आणि ट्रेडमार्क कायद्याने संरक्षित आहेत.

2. वापर परवाना

 1. परवानगी तात्पुरते साहित्य एक प्रत डाउनलोड मंजूर आहे (माहिती किंवा सॉफ्टवेअर) वैयक्तिक बातम्या नियम वेब साइटवर, अव्यावसायिक क्षणिक पाहण्यासाठी केवळ. हा एक परवाना देण्याची आहे, शीर्षक नाही हस्तांतरण, आणि या परवाना अंतर्गत शकत नाही:
  1. सुधारित किंवा साहित्य कॉपी;
  2. कोणत्याही व्यावसायिक कारणासाठी वापर साहित्य, किंवा कोणत्याही सार्वजनिक प्रदर्शनासाठी (commercial or non-commercial);
  3. attempt to decompile or reverse engineer any software contained on News Rule’s web site;
  4. remove any copyright or other proprietary notations from the materials; किंवा
  5. transfer the materials to another person ormirrorthe materials on any other server.
 2. This license shall automatically terminate if you violate any of these restrictions and may be terminated by News Rule at any time. Upon terminating your viewing of these materials or upon the termination of this license, you must destroy any downloaded materials in your possession whether in electronic or printed format.

3. Disclaimer

 1. The materials on News Rule’s web site are providedas is”. News Rule makes no warranties, expressed or implied, and hereby disclaims and negates all other warranties, including without limitation, वॉरंटी किंवा व्यापार अटी, एक विशिष्ट कारणासाठी फिटनेस, बौद्धिक मालमत्ता किंवा अधिकार इतर उल्लंघन न उल्लंघन किंवा. पुढील, बातम्या नियम आश्वासन किंवा अचूकता यासंबंधी कोणत्याही प्रतिनिधित्व नाही, शक्यता परिणाम, किंवा त्याच्या इंटरनेट वेब साइटवर सामग्रीचा वापर विश्वसनीयता किंवा अन्यथा या साइटवर लिंक कोणत्याही साइट अशा साहित्य किंवा संबंधित.

4. मर्यादा

कार्यक्रम नाही बातम्या नियम किंवा त्याचे पुरवठादार कोणतेही नुकसान जबाबदार असेल (यासह, बंधन न ठेवता, डेटा किंवा नफा तोटा नुकसान, किंवा व्यवसाय व्यत्यय झाल्यामुळे,) वापर किंवा असमर्थता उद्भवणारी बातम्या नियम इंटरनेट साइटवर साहित्य वापरण्यासाठी, even if News Rule or a News Rule authorized representative has been notified orally or in writing of the possibility of such damage. Because some jurisdictions do not allow limitations on implied warranties, or limitations of liability for consequential or incidental damages, these limitations may not apply to you.

5. Revisions and Errata

The materials appearing on News Rule’s web site could include technical, typographical, or photographic errors. News Rule does not warrant that any of the materials on its web site are accurate, complete, or current. News Rule may make changes to the materials contained on its web site at any time without notice. News Rule does not, मात्र, make any commitment to update the materials.

6. Links

News Rule has not reviewed all of the sites linked to its Internet web site and is not responsible for the contents of any such linked site. The inclusion of any link does not imply endorsement by News Rule of the site. Use of any such linked web site is at the user’s own risk.

7. Site Terms of Use Modifications

News Rule may revise these terms of use for its web site at any time without notice. By using this web site you are agreeing to be bound by the then current version of these Terms and Conditions of Use.

8. Governing Law

Any claim relating to News Rule’s web site shall be governed by the laws of the State of London without regard to its conflict of law provisions.

General Terms and Conditions applicable to Use of a Web Site.