गुगल ग्लास – प्रथम जणांना अटक

Google Glass – First People Arrested
Google ग्लास चित्रित Wildwood अटक (द्वारे NJ.com)

WILDWOOD - Google ग्लास वापरण्यासाठी प्रथम दोन हजार लोक एक, चष्मा असे दिसते की अंगावर घालण्यास योग्य तंत्रज्ञान, जुलै 4 था वर Wildwood boardwalk पहिल्या सार्वजनिक मारामारी आणि डिव्हाइस अटक रेकॉर्ड विश्वास, एक त्यानुसार ...

झेमान्टा सुधारित