Та оймс Таны утасны төлбөр нь хөнгөрдөг байна?

 

Англи хэлний судлаачдын бүлэг цахилгаан болгон нь хүний ​​шээс эргэж арга замыг олсон байна: бичил биетний түлшний эс нь (MFCs) оймс бэхлэн.

16851 0