HTC The Vive өмнөх VR чихэвч – Даваан өөр тойм [VIDEO]

HTC болон Valve-н виртуал бодит байдал чихэвч гарч хараахан биш юм, Гэхдээ бид гайхалтай ойрын эцсийн хувилбар нь цаг хугацаа маш их зарцуулж байна.

Холбоотой зүйл

12705 1 Нийтэлсэн 14, 2016