Эдгээр Nokias руу нь Windows Phone харагдах тухай бодоод

Thinking about a Windows Phone Look into These Nokias
нь Windows Phone авч үзэх нь - Эдгээр Nokias шалгаж (дамжуулан ModernLifeBlogs)

Nokia-гийн нэг удаа түүний өрсөлдөгч атаархлыг гариг ​​дээр хамгийн том гар утас үйлдвэрлэгч болж,. Харин Iphone ирсэн, сайн зах зээлийг өөрчлөх үед, Энэ нь хуучин ухаалаг гар утас нь үйл ажиллагаа явуулж буй суваг нь ч бага сонголт бүхий Финлянд үйлдвэрлэгч орхисон ...

Zemanta сайжруулсан