Плутон хамгийн дэлгэрэнгүй Scan [VIDEO]

New Horizons Дэлхий ван гадаргуу, түүний хамгийн өндөр боломжтой нягтралтай зургийг анх удаа буцаасан байна. Тогтоол ямар ч сайн авч чадахгүй байна.

16538 0