The 6 Хамгийн аюултай Foods

The 6 Most Dangerous Foods

гаруй зарцуулсан дараа 20 жилийн хүнсний хордлого шүүхэд дээр ажиллаж байгаа, Билл Marler зүгээр л дахиж зарим хоол идэж болохгүй вэ.

өмгөөлөгч, хэн Энэхүү сүлжээ-ийн Е дараа Chipotle эсрэг костюм litigating байна. савханцрын болон норовирусын халдвар гарсаар дэгдэлт, Бямба гаригт Journal Хордлого Хүнс нийтлэл байрлуулсан, ямар хоол хүнс тэр хоолны дэглэм нь бууруулах юм тойм.

илүү хүртсэн дараа $600 сая хүнсээр дамжих-өвчин тохиолдолд үйлчлүүлэгч нь, Marler Эдгээр хоол эрсдэл үнэтэй биш юм түүний туршлага нь түүнийг ятгаж хэлсэн.

Энд хамгийн энэ шинжээч айлгах хоол байна.

Бүтэн дугаар зүйл уншина уу..