Оддын дайн: Force анхны урвал мэдрэмжийг төрүүлнэ [VIDEO]

 

Оддын дайн: Force сэрээж эцэст нь энэ бөгөөд даваан-ын ажилтнууд хэд хэдэн гишүүд кино үзэх боломжтой байсан. Энд тэд энэ тухай бодсон зүйл.

23809 0