Сингапур Airlines нь дэлхийн хамгийн урт бус цэгийн нислэг хойшилж

Singapore Airlines stops world’s longest non-stop flight
Сингапур Airlines нь дэлхийн хамгийн урт бус цэгийн нислэг хойшилж (дамжуулан AFP)

Дэлхийн хамгийн урт бус цэгийн арилжааны нислэгийн Singapore Airlines дараа Даваа баярын хөгжим ямар дууссан (SIA) Нью-Йорк хотоос сүүлийн бараг 19 цагийн үйлчилгээг ниссэн. Нислэгийн кв 21 Changi онгоцны буудал эрт Даваа газардсан, Есөн жилийн хугацаанд төгсгөл авчрах. A ...

13789 0