Samsung Tizen wearables хөгжүүлэгчид нь $ 1.25m шагналын савыг хүртэл санал болгож байна

Samsung offers up $1.25m prize pot for Tizen wearables developers
Samsung Tizen wearables хөгжүүлэгчид нь $ 1.25m шагналын савыг хүртэл санал болгож байна (дамжуулан Хэрэг бүртгэгч)

SAMSUNG түүний Tizen гар утасны үйлдлийн системийн хөгжүүлэгч сонирхлыг татах нь Galaxy Gear App Challenge зарлав. өөрийн хөгжүүлэгч сайт дээр зарлах дагуу, БНСУ-ын тоног төхөөрөмжийн аварга том шагнал нь $ 1.25m нийт хойш тавьж, хэлсэн ...

Zemanta сайжруулсан

Холбоотой зүйл