Нийт оноо3
  • Samsung Gear S боломж маш их байна. Түүний Tizen үйлдлийн систем жолоодож хялбар байдаг, зай хатуу өдөр үргэлжилж, суурин утасны болон 3G интернэт холболт агуу байх болно.

 

Өмнө нь энд хэвлэгдсэн агуулга нь хүчингүй байна. Бид ямар ч чирэгдэл учруулахаас нь уучлалт гуйж байна.