Роботууд Магадгүй гаруй Out тогшино болно 5 сая Жобс [Bloomberg]

Robots Will Probably Knock Out Over 5 Million Jobs [BLOOMBERG]

таван сая гаруй ажлын байр хамт алга болох болно 2020 генетикийн хөгжлийн үр дүнд, хиймэл оюун ухаан, Robotics болон бусад технологийн өөрчлөлт, Дэлхийн эдийн засгийн форумын судалгаагаар.

Тухай 7 сая ажлын байр алга болох болно, 2 сая технологийн өөрчлөлтийн үр дүнд олж авсан 15 гол хөгжингүй болон хөгжиж буй эдийн засаг, ДЭЗФ үндэслэгч Клаус Шваб, удирдах зөвлөлийн гишүүн Ричард Samans хэлэв “Жобс Ирээдүйн.”

Бүтэн дугаар зүйл уншина уу

 

18642 0