тайлан: Google өөрийн жолоочгүй Машин барих нь

технологийн блог Jessica Lessin авсан тайлан өөрийн жолоочгүй машин барих Google төлөвлөгөөг санал болгож байна.

 

Zemanta сайжруулсан