PayPal үүсгэн байгуулагч гарч аагим халуун нь жирэмсэн эмэгтэйчүүдийг авах

PayPal co-founder out to get women pregnant with Glow
PayPal үүсгэн байгуулагч гарч аагим халуун нь жирэмсэн эмэгтэйчүүдийг авах (дамжуулан AFP)

PayPal үүсгэн байгуулагч Max Levchin хосууд procreate хамгийн сайн цагийг тооцож бодох нь шинэ Iphone пүрэв гаригт туслах зорилготой өргөдлийг гарч цувисан. Түүний хамгийн сүүлийн үеийн хүчин чармайлт интернэт бизнес эрхлэгч болон түншүүд Apple-д тодорч програм хангамж гаргасан ...

Холбоотой зүйл