Хойд Солонгос шинэ цөмийн туршилт үгүйсгэх байх нь тангараглаж

North Korea vows not to rule out a new nuclear test

Хойд Солонгос Ням хэлсэн “үгүйсгэх байх болно” Шинэ цөмийн туршилтын энэ нь өргөн хүрээтэй, олон улсын зэмлэл явцаар нь сүүлийн үед дунд хугацааны пуужингийн нээлт хамгаалсан гэх мэт.

“(Бид) Манай цөмийн Гэмт хэргийг таслан зогсоох бэхжүүлэхэд чиглэсэн цөмийн туршилтын шинэ хэлбэрийг үгүйсгэх байх болно,” Пхеньяны гадаад яамны Хойд Солонгосын төрийн өмчит KCNA мэдээллийн агентлаг хийсэн мэдэгдэлд дурджээ.

Zemanta сайжруулсан
16417 1