АНУ-ын кабелийн компани нь хайрцаг дээр Netflix ажлын арга зам

Netflix working way onto US cable company boxes
АНУ-ын кабелийн компани нь хайрцаг дээр Netflix ажлын арга зам (дамжуулан AFP)

Баасан гаригт Netflix түүний алдартай видео үзэх үйлчилгээ өөрсдийн тогтоосон дээд хайрцгаар дамжуулан авах боломжтой болгохын тулд АНУ-ын кабелийн телевизийн үйлчилгээ компаниудтай хамтран анх удаа холбоо зарласан. Атлантын Broadband нь Netflix наймаа Санхүүгийн нөхцөл, Grande Харилцаа холбоо ...

Zemanta сайжруулсан

Холбоотой зүйл