Microsoft шинэ процессор нь зөвхөн Windows хамтран ажиллах болно гэжээ 10 [даваан]

Microsoft says new processors will only work with Windows 10 [VERGE]

Удалгүй, Хэрэв та шинэ компьютер худалдан авах үед, Энэ нь Windows дэмжлэг байх болно 7 буюу 8. Microsoft өөрийн хуучин үйлдлийн системүүд нь ирээдүйн шинэчлэлтүүдийн хувьд өөрийн төлөвлөгөөг гаргадаг нь дэмжлэг бодлогод өөрчлөлт зарлажээ, , шинэ дүрэм дараагийн үеийн Intel тэр ирээдүйн PC эзэд гэсэн үг, AMD, болон Qualcomm процессортой Windows ашиглах хэрэгтэй болно 10.

бүрэн нийтлэл уншина уу ….

15698 0