LG G Flex гар дээр тойм!

LG G Flex Hands-On Review!
ТЭХС: хянан LG G Flex гар дээр (дамжуулан Хэрэг бүртгэгч)

Las Vegas: СОЛОНГОС утас үйлдвэрлэгч LG G Flex outed, анхны муруй ухаалаг гар утас, буцааж бол, Бид зарим нэг гар дээр ирэх G Flex-ын Их Британийн хувилбар ирэх сарын ТЭХС-д утсаар цаг авч чадсан. LG G Flex анхны муруй байх тогтоосон нь ...

Zemanta сайжруулсан