Гвиней үхлийн аюултай Эбола дэгдэлтийг агуулж scrambles

Guinea scrambles to contain deadly Ebola outbreak
Гвиней үхлийн аюултай Эбола дэгдэлтийг агуулж scrambles (дамжуулан AFP)

Тусламжийн ажилчид, эмнэлэгийнхэн сэжигтэй тохиолдолд каратын Керри нь айдсаа allayed энэ нь нийслэл тархсан байсан гэж дээр туршилтын байдлаар үхлийн аюултай Эбола вирус нь баруун Африкийн хамгийн анхны дэгдэлтийг агуулж Даваа тэмцэлдсэн. Илүү 60 Хүмүүс хоруу чанартай нь гэнэт нас барсан байна ...

Zemanta сайжруулсан