Нэг M8 видео хянах сүсэг Galaxy S5

Galaxy S5 vs One M8 video review
Нэг M8 видео хянах сүсэг Galaxy S5 (дамжуулан Хэрэг бүртгэгч)

Samsung-ийн сүүлийн жилүүдэд Android ухаалаг гар утасны зах зээл дээр нэмэгдэж давамгайлсан барьж байгаа, Дэлхий даяар шинжээч компаниуд экосистемд томоохон тоглогч болгон жагсаан нь. харьцуулахад, Өнгөрсөн жил түүний эх нь зарим нэг амжилт байгаа хэдий ч ...

Zemanta сайжруулсан