Нийт оноо3
  • The Fitbit Charge HR is a missed opportunity. As a simple activity tracker it is chunky and doesn’t last very long, but tracks steps and floor climbs just fine.

 

Өмнө нь энд хэвлэгдсэн агуулга нь хүчингүй байна. Бид ямар ч чирэгдэл учруулахаас нь уучлалт гуйж байна.