Тэр ч байтугай зурагт та нарын дээр өгөгдлийг цуглуулж болно, Samsung талархал

Samsung-н Smart TV болзошгүй таны зочны өрөөнд та хэлж байна вэ бүртгэж, гуравдагч этгээдэд илгээж болно.

18754 0