И-Янжуур тамхи Habit Kick туслах байхгүй бол

Калифорнийн их сургуулийн шинэ судалгаа, Сан-Франциско, И-тамхи нь үнэндээ та зуршилтай өшиглөх туслах байхгүй бол хэлж байна.

Zemanta сайжруулсан