Цайны амиа хорлох эрсдлийг бууруулах боломжтой Ундны!

гэхэд шинэ судалгаа Харвардын Судлаачид архи айлдаж байна 2-3 Өдөрт кофе аяга хамт амиа хорлох эрсдлийг бууруулах болно 50 хувь.

 

Zemanta сайжруулсан

Холбоотой зүйл