чимээгүй Бостоны марафон бөмбөгдөлт мөч

Boston Marathon bombing moment of silence
чимээгүй Бостоны марафон бөмбөгдөлт мөч (дамжуулан CBS News)

Скотт Pelley болон Бостоны Жефф Glor тайлан, Дэд ерөнхийлөгч Байден, Хотын албан тушаалтан, өнгөрсөн жилийн Бостоны марафон бөмбөгдөлтийн нь амьд үлдэгсэд нь чимээгүй хэсэг зуур нь жилийн ойг.

Zemanta сайжруулсан

Холбоотой зүйл