Apple-ийн цагны зай Магадгүй өдөр үргэлжлэхгүй шүү дээ

Шинэ тайланд Apple-ийн төлөө зорьж байгааг харуулж байна 19 эхний үеийн Smartwatch ерөнхий хэрэглээний зай амьдралын цаг.