10 Зүйлс Та Babies хийж чадах мэдэх биш үү [Listverse]

10 Things You Didn’t Know Babies Could Do [LISTVERSE]

Үүнийг тавих ямар ч сайн арга нь ердөө л байдаг юм: Хүүхэд үндсэндээ хүнсний ногоо байна.

Мэдээж, өхөөрдөм, бүх зүйл нь тэд байна, Харин өдрийн эцэст, Бид бүгд үндсэн чиг үүргийг хөгжүүлэх бас байгаа команд организм гэх мэт танин мэдэхүйн хүнийг бэлтгэх нь байна гэдгийг мэдэх.

хүүхэд өсөх байдлаар, Тэд аажмаар дэлхийн амьд шаардлагатай төрөл бүрийн үйл ажиллагааг хөгжүүлэх болно.

Бүтэн дугаар зүйл уншина уу…

17829 0