10 Хамгийн Хортой могой [Listverse]

10 Most Poisonous Snakes [LISTVERSE]

Та Listverse нь урт удаан хугацааны уншигч байгаа бол та бид өмнө нь могой хоёр жагсаалтыг байсан гэдгийг санаж байгаа байх: 10 бага мэдэгдэж байгаа хорт могой, 10 ер бусын, гайхалтай могой.

Гайхалтай нь, Бид хамгийн их хорт могой жагсаалтыг нийтэлсэн чадаагүй байна - гэх мэт, Өнөөдөр, Бид дараах жагсаалтыг тэр хоосон зайг бөглөх.

Энэ нь магадгүй бас онцлон сайн цаг нь болжээ (Бид өмнөх жагсаалтад үйлдсэн) Энэ хор нь та оруулдаг байхад тэр ямар нэг зүйл хорт юм, мөн ямар нэгэн зүйл танд холбоотой, эсвэл идэх замаар гутаана үед хортой байдаг.

Бүрэн жагсаалтыг үзнэ үү

Холбоотой зүйл

16277 2