നബി 11 നിങ്ങൾ പഴയത് വരുന്ന ആണ്ടിൽ വിട്ടുകളയാനാവില്ല പ്ലേസ്റ്റേഷൻ ഗെയിമുകൾ

The 11 PlayStation games you absolutely cannot miss in the coming year

Guardian.co.uk നാൽഎന്ന പേരിൽ ഈ ലേഖനം “നബി 11 നിങ്ങൾ പഴയത് വരുന്ന ആണ്ടിൽ വിട്ടുകളയാനാവില്ല പ്ലേസ്റ്റേഷൻ ഗെയിമുകൾ” ശമൂവേൽ ഗിബ്സ് എഴുതിയ, for theguardian.com on Tuesday 16th June 2015 12.00 യുടിസി

Sony showed off a large collection of new games, gave new details on exclusive elements in some big games, and announced that its Project Morpheus virtual reality headset would be available next year.

Beyond the Final Fantasy VII remake, ഒപ്പം Shenmue III Kickstarter campaign, here are the 12 things you need to know about Sony’s PlayStation lineup for the next year.

Project Morpheus

project morpheus
Sony’s Project Morpheus VR headset will be available in the first half of next year. ഫോട്ടോഗാഫ്: Jae C. Hong/AP

Sony revealed a few small bits about its virtual reality headset and Oculus competitor project Morpheus at E3. It will be available in the first half of next year, costing “several hundred dollars” and will have around 30 ഗെയിമുകൾ, ranging from puzzle and relaxation games to a first-person multi-player shooter from Guerilla Studios.

അവസാനം ഗാർഡിയൻ

The Last Guardian will finally be available to play next year after more than five years of waiting.

Sony re-announced the Last Guardian, the highly anticipated third game from the creator of acclaimed adventure games Ico and Shadow of Colossus, which puts you in control of a young boy exploring a ruin with the help of a giant bird/dog thing.

Five years ago Sony unveiled the game at E3 for the PS3, now the company is promising it will finally be available to play on the PS4 next year.

Director of the series, Fumito Ueda, will still head up the game despite no longer working for Sony.

ആരുടെയും സ്കൈ

No Man's Sky
The procedurally generated space exploration game promises endless worlds to warp between, find new life and blow up stuff. ഫോട്ടോഗാഫ്: ആരുടെയും സ്കൈ

Epic space exploration game No Man’s Sky from British developer Hello Games was shown off, including battles, some identification of alien species and a good bit of destroying the environment – everything you’d want from a Star Trek-like experience to boldly go where no one has been before.

The main selling point of the game is the sheer scale: endless procedurally generated star systems waiting for players to warp between and start exploring, all created by a 10-person indie developer based in Guildford.

ചക്രവാളം: സീറോ ഡോൺ

Mind out for robotic dinosaurs in Horizon Zero Dawn.

Fallout 4 isn’t the only post-apocalyptic world waiting for PS4 gamers. A third-person roleplaying game from Killzone developer Guerrilla Games, ചക്രവാളം: Zero Dawn presents a new world growing out of a destroyed old one where machines sit at the top of the food chain. The game features a female protagonist, home-made weaponry and the hunting of huge robotic dinosaurs, due out next year.

സമ്മദമായി 4: ഒരു കള്ളന് അന്തിമ

സമ്മദമായി 4
Nathan Drake’s supposedly last adventure. ഫോട്ടോഗാഫ്: സോണി

Sony’s highly anticipated adventure game series will have its fourth and supposedly final outing this year. സമ്മദമായി 4: A Thief’s End will feed fans more of the same with brawling, shooting, climbing and racing through city streets. Indiana Jones by any other name.

Dreams

Dreams

The latest game from Little Big Planet-creator Media Molecule is another grand build-your-own game. This time it’s less about small fabric worlds and more about creating things in a dream-like world.

Pretty much anything can be created within the game environment including art, ഗെയിമുകൾ, films and music, പകടമായി.

Firewatch

Firewatch
Things get weird in the forest. ഫോട്ടോഗാഫ്: Firewatch

Do you like camping? A weird story line? Then Campo Santo’s Firewatch could be for you. You play a man who takes a job as a forest lookout after his personal life has crumbled, with his only contact a female co-worker over radio when strange things start happening in the wilderness.

വിധി: the Taken King

More story, more strikes and a few PlayStation exclusives in the next Destiny expansion.

As with the original game, the newest Destiny expansion due in September will have a few things exclusive to Sony’s consoles. PS3 and PS4 gamers will get to play an extra strike called the Echo chamber fighting Vex, some exclusive armour and a new exotic scout rifle with a sniper-like scope called the Jade Rabbit.

കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി: Black Ops III

black ops III
More Call of Duty, this time with an exclusive beta on Sony’s console. ഫോട്ടോഗാഫ്: Christian Petersen/Getty Images

Activision’s juggernaut of a first-person shooter, Call of Duty Black Ops III, will see new maps exclusive to the PlayStation 4, while the online beta testing of the game will also be limited to Sony’s console.

Hitman

hitman
A new world of assassination awaits. ഫോട്ടോഗാഫ്: Michael Nelson/EPA

The bald-headed assassin Agent 47 is back again, and similar to Black Ops III, the latest Hitman will run through a beta test of the game exclusively on the PS4 ahead of launch. Expect more violence and revenge.

World of Final Fantasy

A Final Fantasy VII remake wasn’t the only news from the series. A game for PS4 and PS Vita called World of Final Fantasy was also unveiled for 2016, featuring a collection of cutesy versions of classic Final Fantasy characters. What they’ll be doing wasn’t really revealed.

E3 2015: Ubisoft planning ambitious social virtual reality experiences

E3 2015: Ghost Recon Wildlands will be Ubisoft’s largest ever open-world game

E3 2015: Xbox thrills with Lara Croft, ഹാലോ 5 and holographic Minecraft

ഗാർഡിയൻ വാർത്ത © guardian.co.uk & മീഡിയാ ലിമിറ്റഡ് 2010

ബന്ധപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ