5 ബെ വേണ്ടി ആശ്ചര്യ വൃക്ഷത്തിൽ മാർക്കറ്റുകൾ

5 Amazing Niche Markets for eBay

കണ്ടിട്ട് കണ്ടെത്തുന്നു കീ ചേരുവകൾ അയാള് ഓൺലൈൻ വ്യാപാരരംഗത്തെ അത് making ആണ്. അവർ വളരെ ചെറിയ വിപണിയിൽ അപ്പീൽ വരുമ്പോൾ തുടക്കക്കാരി വിൽപ്പനക്കാരുടെ അധികം വിജയം അറിയാമോ, പകരം എല്ലാവർക്കും അപ്പീൽ ശ്രമിക്കുന്നതിനു?

ഒരു മാടം കണ്ടെത്തുന്നത് എളുപ്പമാണ് എപ്പോഴും അല്ല - അതു വിൽക്കാൻ ശരിയായ ഉൽപ്പന്നം കണ്ടെത്താൻ സമയവും നിര്ബന്ധം എടുക്കും. ആള്കാറ് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ കുറച്ച് പ്രചോദനം ആശയങ്ങൾ നൽകാൻ, ഞങ്ങൾ ഗവേഷണം ചെയ്തു 5 നിങ്ങൾ പങ്കിടാൻ ഉൽപ്പന്ന മാടം ആശയങ്ങൾ.

ഉറവിടം വളരെ കൃത്യമായ കാണപ്പെടുന്നതുമായ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള - ചില മാടം ആശയങ്ങൾ വലിയ മാടം ആണ് കൃത്യമായി എന്നു വിൽപ്പനക്കാരുടെ പൊതുബോധം ലേക്ക് അമൂർത്തമായ തോന്നിയാലും സമയത്ത്.

ഇവിടെ വിൽക്കാൻ എന്താണ് ആശയങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു രഹസ്യമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ബെ മത്സരിക്കാൻ എന്തു ഇനം ഔട്ട് കണ്ടെത്തുന്നതിൽ, SaleHoo ആണ്
Reaearch ആൻഡ് Analaysis ലാബ്:

==> http:://www.salehoo.com/learn-more

SaleHoo ബെ ലേലത്തിൽ എല്ലാ ഡാറ്റയും ശേഖരിച്ച് അവ കൃത്യമായും വിജയം പ്രവചിക്കാൻ (അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുതരത്തിൽ!) ലേലത്തിൽ ഇനങ്ങളിൽ – അങ്ങനെ അത് എന്റെ ബിസിനസ്സ് നാറും പ്രൂഫ് ചെയ്യുന്നു.

—–

വൃക്ഷത്തിൽ ഇനം #1: ഹൃദയമിടിപ്പ് നിരക്ക് മോണിറ്ററുകൾ

ഈ അത്ലറ്റുകളും ജിം ബണ്ണീസ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഹൃദയമിടിപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കാൻ ആവശ്യം ജനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ.

അവർ ആവേശകരമായ ഒരു വരേ ഇനം കാണാത്തതെന്താ:

* അവർ ഒരു ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് 75% ബെ ൽ വിജയം നിരക്ക് (75% വിറ്റു കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസത്തിനിടെ ബെ ൽ ലിസ്റ്റ് എല്ലാ മോണിറ്ററുകളുടെ!)
* അവർ കനംകുറഞ്ഞ കപ്പൽ എളുപ്പമാണ് സംഭരിക്കാനും ആകുന്നു
* ഒറ്റ അളവ് എല്ലാർക്കും അനുയോജ്യം

—–

വൃക്ഷത്തിൽ ഇനം #2: പ്ലസ് സൈസ് ഷൂസുകൾ

പല വൻകിട-foots അവിടെ അതു വളരെ പ്രയാസമുള്ള സാധാരണ ചില്ലറ സ്റ്റോറുകളിൽ നിന്നും ഹൃദ്യമായി അവരെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാവില്ലെന്ന് ഷൂസ് കണ്ടെത്താൻ കണ്ടെത്താൻ.

അവർ ഒരു സൂപ്പർ വരേ ഇനം കാണാത്തതെന്താ:

* അവ സാധാരണയായി പ്രശസ്തമായ ഷൂ നിർമ്മാതാക്കളായ നിർമ്മിക്കുന്നത് സമയത്ത്, സ്റ്റോറുകൾ പലപ്പോഴും വലിയ വലുപ്പത്തിൽ ജോഡി മാത്രമേ ഒരു പിടി ഉത്തരവിടാൻ, ആരാണ് ആ കൂടുതൽ കൂടുതൽ മാർഗങ്ങൾ, ഞങ്ങളുടെ വലിയ നാൽക്കാലി സുഹൃത്തുക്കൾ ഇവയുണ്ടായിരിക്കണം
സിംഹക്കൂട്ടിലേക്ക് നേടുകയും ഓൺലൈൻ വാങ്ങുമ്പോള് തിരിയാൻ.
* അവർ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ഒരു ഉയർന്ന വിജയം നിരക്ക് ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് (വനിതാ വലുപ്പം 11 ഭൂതകാല വിൽക്കാൻ 61.9% പുരുഷ വലിപ്പം 14 ഭൂതകാല 75%
* പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും ഒരുപോലെ പ്ലസ് സൈസ് ഷൂ ആവശ്യപ്പെടാം (ഹോട്ട് നുറുങ്ങ്: വനിതാ വലുപ്പം 11+ മടംബ് ഒരു വലിയ ചെറിയ മാടം കഴിയുമായിരുന്നു)

—–

വൃക്ഷത്തിൽ ഇനം #3: പ്ലസ് സൈസ് മാതൃത്വവും വെയർ

ബെ ഭീമമായ വിജയം മറ്റൊരു പ്ലസ് സൈസ് ഇനം

ഇത് കാരണം ഒരു ലാഭകരമായ ചുമരിൽ തുടർന്ന്:

* ജനം എപ്പോഴും ശിശുക്കൾ പോകുന്നു കാരണം പ്രസവാവധി കുഞ്ഞിനെ ഗിയർ എപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അതിനാൽ നിങ്ങൾ റൺ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നിന്നു ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും!
* വസ്ത്രങ്ങൾ ഇനങ്ങൾ വെളിച്ചം പോലെ കപ്പൽ എളുപ്പത്തിൽ ലോലമായ അല്ല.

—–

വൃക്ഷത്തിൽ ഇനം #4: സൈനിക Insignia

ശേഖരണം എപ്പോഴും വലിയ niches ഒപ്പം മികച്ച പശുക്കൾ കണ്ടെത്താൻ ശരിക്കും ആഴമുള്ള dig കഴിയും. വളരെ എളുപ്പം വളരെ കൂടുതൽ പാരിതോഷികമാണ് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ക്രയവിക്രയം നിങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്ന നീ അതു കാണാം - അവർ അവരെ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് അത്യുത്തമം. ശരിക്കും മാടം അതു ചെയ്യുക, വിയറ്റ്നാം യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് സൈനിക അടയാളമോ ബെ ൽ വലുതാണ് ഏത് നമുക്കു വേണ്ടി പോകും.

എന്തുകൊണ്ട് സൈനിക അടയാളമോ ഉത്തമമായ മാടം ചെയ്യുന്നു:

* ഇത് വിരളമായി തീയതികൾ അല്ലെങ്കിൽ പോകുന്നു ഫാഷൻ നിന്നു
* പല റഷ്യൻ യുദ്ധം പോലെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഉപ niches ഉണ്ട്
മെഡലുകളും ലോകമഹായുദ്ധം 2 ഹെൽമറ്റ്.

—–

വൃക്ഷത്തിൽ ഇനം #5: പുരാവസ്തു ക്ലോക്കുകൾ

മറ്റൊരു വലിയ ശേഖരിക്കാവുന്ന ഇനം

അവർ ആദ്യ നിരക്ക് മാടം ആകുന്നു:

* നിങ്ങൾ കലാപ്രേമികൾക്കും വീട് അലങ്കരിക്കുന്നവർക്കും ഇരുവർക്കും അപ്പീൽ കാണാം
* അവർ ഓവറിൽ ഒരു ബെ വിജയം നിരക്ക് 67%
* നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഈ ചെള്ളിനെ വിപണികളിൽ മുറ്റത്ത് വിൽപ്പന നിന്ന് വളരെ ചിലവില് എടുക്കാം, പിന്നീട് ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ അവരെ വിൽക്കാൻ

—–

മാടം ഇനങ്ങൾ ശരിക്കും പൊതുബോധം വിൽപ്പനക്കാരുടെ പോകാനുള്ള വഴി നിങ്ങൾ താൽപ്പര്യമുള്ള സൂക്ഷിക്കാൻ അവിടെ വളരെ കുറവാണ് എല്ലാ ഏറ്റവും മികച്ച, നിങ്ങൾ പണം സമ്പാദിക്കുന്നു!

ഞാൻ ഈ ഇമെയിൽ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ, SaleHoo ഞാൻ വിപണിയിൽ ലാഭകരമായ ആയ മാടം കണക്കാക്കുക എങ്ങനെ ആണ്. എന്നാൽ നിങ്ങൾ അത് ആണെന്നു് 8,000+ നിയമാനുസൃതമായ മൊത്ത വിതരണക്കാരും?

==> http:://www.salehoo.com/learn-more

ഓവർ തൽക്ഷണ പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നതിന് ഇപ്പോൾ അവിടെ പോകാൻ 8,000 വെബിൽ ഏറ്റവും വിശ്വസനീയമായ ഉൽപ്പന്ന വിതരണക്കാർക്കും.