10 പണം സ്വരൂപിച്ചു മികച്ച അപ്ലിക്കേഷനുകൾ ന്റെ

10 of the Best Apps for Saving Money

From discounts on hotel rooms and plane tickets to shopping vouchers, student deals and gig tickets without booking fees


Guardian.co.uk നാൽഎന്ന പേരിൽ ഈ ലേഖനം “10 of the best apps for saving money” സ്റ്റുവർട്ട് dredge എഴുതിയ, for theguardian.com on Friday 5th February 2016 09.00 യുടിസി

All hail the age of austerity. Even if that doesn’t extend to the expensive devices we carry in our pockets. But smartphones can save you money, if you let them.

Apps comparing the prices of meals, plane tickets, insurance and more are well established on the app stores now, as are apps with more specific methods of saving you a few pounds.

ഇവിടെ 10 apps that should help leave your wallet feeling a little fatter at the end of the month.

Hotel Tonight
ആൻഡ്രോയിഡ് / ഐഒഎസ്

Hotel Tonight.
Hotel Tonight.

A growing number of frequent travellers are leaving it later and later to book their hotels – in fact, to the day they arrive in a city. Hotel Tonight is one of the apps spurring this behaviour: negotiating discounts for last-minute room bookings. If you’re bold enough, you can bag some good deals.

Dice
ആൻഡ്രോയിഡ് / ഐഒഎസ്

Dice.
Dice.

British app Dice is a way to browse upcoming music concerts and buy tickets, which are stored entirely on your smartphone. It doesn’t cover every gig, but rather a selection chosen by its editorial team, including a host of up-and-coming bands. The money-saving aspect: you pay no booking fees at all.

Skyscanner Flights
ആൻഡ്രോയിഡ് / ഐഒഎസ്

Skyscanner.
Skyscanner.

Skyscanner is the most established app for comparing flight prices: a quick way to tap in your desired destination and see who has the cheapest tickets. The app then directs you to the relevant site to book your flights, supplying simple, effective filters to boil it down to the most relevant options.

Tastecard
ആൻഡ്രോയിഡ് / ഐഒഎസ്

TasteCard.
TasteCard.

ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ ഭക്ഷണപ്രിയർക്കായുള്ള ഒന്നാണ്, കൂടുതൽ മൂടുകയും 7,000 പിസ്സ എക്സ്പ്രസ്, Zizzi തുടങ്ങിയ ചങ്ങല ഉൾപ്പെടെ യുകെ ചുറ്റും റെസ്റ്റോറന്റുകൾ. ഇത് ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രമോഷനുകളും കാലികമായി നിലനിർത്തുന്നു, പോലെതന്നെ റെസ്റ്റോറന്റുകൾ നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ ലൊക്കേഷൻ അടുത്തുള്ള ആയ സഹായിക്കുകയായിരുന്നു, അപ്ലിക്കേഷൻ നിന്ന് ഒരു ടേബിൾ ബുക്ക്.

എക്സ്ട്രാ എൻ.യു.എസ്
ആൻഡ്രോയിഡ് / ഐഒഎസ്

എക്സ്ട്രാ എൻ.യു.എസ്.
എക്സ്ട്രാ എൻ.യു.എസ്.

യുകെയിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ മാത്രമേ ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് വേണമെങ്കിൽ, ഏത് വിദ്യാർഥി യൂണിയൻ എൻ.യു.എസ് വഴി ഇടപ്പെട്ട് വിവിധ ഡിസ്കൗണ്ടുകൾ സമാഹരിക്കുന്നു. അത് ലൊക്കേഷൻ അധിഷ്ഠിത സവിശേഷതകൾ ഉണ്ട്, സമീപത്തുള്ള ഓഫറുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഭൂപടം ഉപയോഗിച്ച്. സെർച്ച് സവിശേഷത സൗകര്യപ്രദമായിരിക്കും ആണ്, നിങ്ങൾ അധികം വഴി നിങ്ങളുടെ വഴി കണ്ടെത്താൻ സഹായിച്ച് 150 പങ്കാളികളുടെ ഡിസ്കൗണ്ട്.

mySupermarket
ആൻഡ്രോയിഡ് / ഐഒഎസ്

mySupermarket.
mySupermarket.

mySupermarket ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭിക്കുന്നതിനായി ഒരു വഴി പോലെ ഒരു ഷോപ്പിംഗ്-ലിസ്റ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്: നിങ്ങൾ ആഴ്ച മുഴുവനും നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങണം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ചേർക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല, പിന്നെ നിങ്ങൾ .ഉള്ളുകൊണ്ടെങ്കിലും നടന്നാൽ അവരെ ഓഫ് ടിക്ക്. But the app also keeps tabs on prices at the various UK supermarkets, helping you compare prices and see new deals as they go live.

Minicabit
ആൻഡ്രോയിഡ് / ഐഒഎസ്

Minicabit.
Minicabit.

Do cab-hailing apps like Uber save you money? ചിലപ്പോൾ, although not when the infamous “surge” pricing is in effect. Minicabit takes a different approach: it’s a comparison app for taxi and mini-cab companies across the UK, getting you to tap in details of your trip, then browse quotes from various local firms. It currently works in 40 UK cities.

Meter Readings
ഐഒഎസ്

Meter Readings.
Meter Readings.

Too busy to keep a detailed grasp on your electricity and gas bills? Join the club. Meter Readings is an extremely useful tool for exactly that, with plenty of pretty graphs tracking your usage and costs. But it’s the price comparison features that could save you money: checking other providers’ costs in your area without a salesperson in sight.

MoreMoney
ആൻഡ്രോയിഡ് / ഐഒഎസ്

MoreMoney.
MoreMoney.

Computers rather than smartphones may be the preferred way to research car insurance prices. MoneySuperMarket’s MoreMoney app is hoping to tempt a few more people to go mobile though: it’s a quick, simple way to get estimates for car and home insurance, among other financial services.

VoucherCodes
ആൻഡ്രോയിഡ് / ഐഒഎസ്

VoucherCodes.
VoucherCodes.

Swing a cat on the app stores, and you’ll hit a dozen money-saving voucher apps: Wowcher, HotUKDeals, Vouchercloud and others are all worth a look for bargain hunters. VoucherCodes is one of the most comprehensive, with a mix of shopping, eating and travel discounts, as well as features to spot local deals.

What have we missed? The comments section is open for you to share your experiences of the apps listed above, and recommendations for money-saving apps that we haven’t included.

ഗാർഡിയൻ വാർത്ത © guardian.co.uk & മീഡിയാ ലിമിറ്റഡ് 2010

26375 2