ທ່ານຈະຈ່າຍ $ 300K ສໍາລັບ Frankenburger?

ວິທະຍາສາດໃນ ເນເທີແລນ ໄດ້ພັດທະນາ burger ໄດ້ອອກຈາກພັນຂອງລອກເອົາເປືອກບາງຂອງວັດທະນະທໍາ ຈຸລັງກ້າມເນື້ອ.

 

ການປັບປຸງໂດຍ Zemanta

ບົດ​ຄວາມ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ