World Trade Center stunts ຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມກັງວົນຄວາມປອດໄພ

World Trade Center stunts trigger security concerns
World Trade Center stunts ຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມກັງວົນຄວາມປອດໄພ (ຜ່ານ AFP)

A ທີມງານຂອງ parachutists daredevil ແລະໄວລຸ້ນດຽວໄດ້ triggered ຄວາມຢ້ານກົວກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຫລະຫລວມຢູ່ນິວຢອກຂອງ rebuilt World Trade Center, ເປັນເຄື່ອງຫມາຍຂອງຄວາມຢືດຢຸ່ນ, ນະຄອນແລະການຕໍ່ອາຍຸຫລັງຈາກ horrors ຂອງ 9/11. ພາຍໃນພື້ນທີ່ຂອງສອງອາທິດໄດ້, ການເປີດເຜີຍ ...

ການປັບປຸງໂດຍ Zemanta