[VIDEO] Motorola ຫນຶ່ງ Hands-on: ເປັນ Clone ງົບປະມານ iPhone X

[By The Verge]

Motorola ໄດ້ປະກາດຢ່າງເປັນທາງການ Motorola ຫນຶ່ງແລະ Motorola ຫນຶ່ງພະລັງງານໃນ IFA 2018, ຄູ່ຂອງກາງລະດັບ Android ຫນຶ່ງໂທລະສັບທີ່ມີເງົາ, ງົບປະມານເປັນມິດ spin ກ່ຽວກັບ Apple ຂອງການອອກແບບ iPhone X. ແຕ່ພວກເຂົາເຈົ້າພຽງແຕ່ຈະສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນເອີຣົບ, ອາ​ເມລິ​ກາ​ລາ​ຕິນ, ແລະເອເຊຍ - ຂໍອະໄພ, ພວກ​ເຮົາ. ລູກຄ້າ.

ບົດ​ຄວາມ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ

4574 0