ການ Scan ລະ​ອຽດ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ Pluto [VIDEO]

Horizo​​ns ໃຫມ່​ໄດ້​ຖືກ​ສົ່ງ​ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ບ່ອນ​ທໍາ​ອິດ​ຂອງ​ຮູບ​ພາບ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ສູງ​ທີ່​ສຸດ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ການ​ແກ້​ໄຂ​ຂອງ​ດິນ Pluto ຂອງ. ການ​ແກ້​ໄຂ​ຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ໃດ​ທີ່​ດີກ​ວ່າ.

16668 0