The BEST ກ້ອງ Smart Security [VIDEO]

[ໂດຍ Verge ໄດ້]

ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຈໍານວນຫຼາຍສະນັ້ນ gadgets ຂອງເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ, ກ້ອງວົງຈອນປິດໄດ້ຮັບຂອບໃຈ smart ກັບຄວາມກ້າວຫນ້າໃນປັນຍາປະດິດ.

ເກືອບທັງຫມົດຂອງບໍ່ສໍາຄັນເຮັດການຊອກຄົ້ນຫາ motion, ແລະບາງສາມາດແຍກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງປະຊາຊົນແລະສັດລ້ຽງແລະແມ້ກະທັ້ງປະຕິບັດທີ່ແທ້ຈິງທີ່ໃຊ້ເວລາຮັບຮູ້ facial.

ແຕ່ວິທີການ smart ທ່ານຕ້ອງການກ້ອງຖ່າຍຮູບຂອງທ່ານຈະ? ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຄູ່ມືກ່ຽວກັບການເກັບກ້ອງຖ່າຍຮູບຄວາມປອດໄພທີ່ຖືກຕ້ອງ indoor ສໍາລັບທ່ານ, ໂດຍອີງໃສ່ການປະສົມສິດທິຂອງລາຄາ, ຄຸນນະສົມບັດ AI, ແລະຜົນປະໂຫຍດສະຫມັກ cloud.