Tag Archives: ວິທະຍາສາດອັງກິດ

ເດັກນ້ອຍແມ່ນອັນເຕັມທີ່ຂອງ Cannabis? ຫ້າການຮຽກຮ້ອງ Surreal ທີ່ສຸດກ່ຽວກັບສະຫມອງ

Babies are Full of Cannabis? The Five Most Surreal Claims about the Brain
ໃນຂະນະທີ່ຫຼາຍຂອງສະຫມອງຍັງຄວາມລຶກລັບ, ພວກເຮົາຮູ້ວ່າຫຼາຍເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບມັນກ່ວາປະຊາຊົນຮັບຮູ້. ... ອ່ານ​ເພີ່ມ​ເຕີມ
ສ່ວນແບ່ງນີ້