Tag Archives: ຫມາກໄມ້

ຫມາກໄມ້ທັງຫມົດ deters ພະຍາດເບົາຫວານ, ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການນ້ໍາການເພີ່ມກໍາລັງ: ການສຶກສາ

Whole fruit deters diabetes, juice boosts risk: study
ການກິນອາຫານຫມາກໄມ້ສົດທັງຫມົດຫຼາຍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ blueberries, grapes, ຫມາກໂປມແລະ pears, ຕິດພັນກັບການເປັນ ... ອ່ານ​ເພີ່ມ​ເຕີມ
ສ່ວນແບ່ງນີ້