Tag Archives: ຄົ້ນພົບ

ແມ່ນ​ທ່ານ​ຄິດ​ສິ່ງ​ທີ່​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ? ການ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຂອງ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ຈິດ​ໃຈ

Are you thinking what I’m thinking? The rise of mind control

ຄວບ​ຄຸມ​ຈິດ​ໃຈ​ຍັງ​ມີ​ສຽງ​ຄື​ສິ່ງ​ທີ່​ຂອງ​ຮູບ​ເງົາ sci​-Fi. ແຕ່​ວ່າ​ມັນ​ມາ​ໃກ້​ຊິດ, ມີ ... ອ່ານ​ເພີ່ມ​ເຕີມ

ສ່ວນແບ່ງນີ້