Tag Archives: ສະຫມອງ

ວິທະຍາສາດຂະຫຍາຍຕົວຈຸລັງສະຫມອງຂອງມະນຸດຈາກຈຸລັງລໍາຕົ້ນ

Scientists grow human brain tissue from stem cells
ວິທະຍາສາດກ່າວວ່າວັນພຸດທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ຈຸລັງລໍາຕົ້ນການຂະຫຍາຍຕົວຈຸລັງສະຫມອງ primitive ຂອງມະນຸດສໍາລັບການນໍາໃຊ້ ... ອ່ານ​ເພີ່ມ​ເຕີມ
ສ່ວນແບ່ງນີ້