Sony SmartWatch 3 ການ​ທົບ​ທວນ​ໄວ [VIDEO]

Sony SmartWatch ຂອງ 3 turns ໃສ່​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ Android ເບິ່ງ​ກິ​ລາ​ຢ່າງ​ເຕັມ​ປ່ຽມ, ມີ GPS ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ແລະ​ດົນ​ຕີ.

 

22014 0