Sixty ເສຍຊີວິດຫຼືຫາຍສາບສູນໃນການາດາໄພພິບັດການຝຶກອົບຮົມ.

Sixty dead or missing in Canada train disaster.
Sixty ເສຍຊີວິດຫຼືຫາຍສາບສູນໃນການາດາໄພພິບັດການຝຶກອົບຮົມ: ຕໍາຫຼວດ (ຜ່ານ AFP)

ຈໍານວນຂອງການຕາຍຫຼືຫາຍຫຼັງຈາກໄພພິບັດການຝຶກອົບຮົມນ້ໍາ tanker ຫນີອອກຈາກເຮືອນຢູ່ໃນຕົວເມືອງຂະຫນາດນ້ອຍຂອງການາດາໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 60, ຕໍາຫຼວດໄດ້ປະກາດວັນພຸດ, ເປັນປະທານທາງລົດໄຟໄດ້ເປັນຫົວຫນ້າກັບ scene ໄດ້. ຜູ້ເສຍຊີວິດຮັບການຢັ້ງຢືນຍັງຄົງຢູ່ໃນ 15, Quebec ແຂວງຕໍາຫຼວດ ...

 

ການປັບປຸງໂດຍ Zemanta