San Francisco ເຫດເຮືອບິນຕົກ:

San Francisco ເຫດເຮືອບິນຕົກ: Boeing 777 ດິນ crash ຢູ່ San Francisco ສະຫນາມບິນ (PHOTO, VIDEO) (ຜ່ານ Baltimore News Journal)

ການບິນ Asiana Airlines ໄດ້ crash ລູກຈ້າງຢູ່ສະຫນາມບິນ San Francisco. ມັນບໍ່ໄດ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກທັນທີທັນໃດບໍ່ວ່າຈະມີການບາດເຈັບ, ເຖິງແມ່ນວ່າພະຍານໄດ້ລາຍງານວ່າຜູ້ໂດຍສານຫຼາຍທີ່ສຸດເບິ່ງຄືວ່າຈະ OK. ລັດຖະບານກາງການບິນການບໍລິຫານໂຄສົກ Lynn Lunsford ...

ການປັບປຸງໂດຍ Zemanta
34010 0