ຄະແນນໂດຍລວມ4
  • The Galaxy A5 ທີ່ເປັນແຂງ, ຢ່າງສົມບູນງາມແລະດຶງດູດໃຈກາງລະດັບໂທລະສັບສະຫຼາດ, ທີ່ຜິດປົກກະຕິສໍາລັບ Samsung, ທີ່ມີນິໄສຂອງການເຮັດໃຫ້ໂທລະສັບສະຫຼາດຕ່ໍາລາຄາຂອງຕົນຜິດຫວັງກັບການນໍາໃຊ້.

 

ເນື້ອ​ໃນ​ການ​ເຜີຍ​ແພ່​ໃນ​ເມື່ອ​ກ່ອນ​ຢູ່​ທີ່​ນີ້​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຖອນ. ພວກ​ເຮົາ​ຂໍ​ອະ​ໄພ​ໃນ​ຄວາມ​ບໍ່​ສະ​ດວກ.