ຫຸ່ນຍົນການຂຽນຂ່າວ

Robots writing the news
ຫຸ່ນຍົນການຂຽນຂ່າວ (ຜ່ານ CNN ວີດີໂອ)

Brian Stelter ລາຍງານກ່ຽວກັບວິທີການເປັນຫຸ່ນຍົນຊ່ວຍລາຍງານ LA Times ເຜີຍແຜ່ຂ່າວຂອງແຜ່ນດິນໄຫວຢ່າງກະທັນຫັນໃນອາທິດນີ້.

ການປັບປຸງໂດຍ Zemanta