ຄະແນນໂດຍລວມ5
  • ໄດ້ Parrot Zik 2.0 ແມ່ນບາງສ່ວນຂອງຫູຟັງໄຮ້ສາຍທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ມີຢູ່. ພວກເຂົາເຈົ້າມີການຕັ້ງຄ່າເພີ່ມເຕີມສໍາລັບການລົດຊາດສຽງສ່ວນບຸກຄົນການນໍາໃຊ້ app ງ່າຍດາຍກ່ວາ headphones ອື່ນໆທີ່ມີຢູ່ໃນປະເທດອັງກິດ.

 

ເນື້ອ​ໃນ​ການ​ເຜີຍ​ແພ່​ໃນ​ເມື່ອ​ກ່ອນ​ຢູ່​ທີ່​ນີ້​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຖອນ. ພວກ​ເຮົາ​ຂໍ​ອະ​ໄພ​ໃນ​ຄວາມ​ບໍ່​ສະ​ດວກ.