ຄະແນນໂດຍລວມ4
  • ໄດ້ Parrot Bebop ເປັນ toy fantastic ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດໄປນອກເຫນືອການພຽງແຕ່ເກມບິນປະມານແລະການ crashing ເຂົ້າໄປໃນສິ່ງຕ່າງໆແລະເຮັດໃຫ້ວິດີໂອທີ່ຫນ້າສົນໃຈແລະໃຊ້ເວລາຮູບພາບຈາກທັດສະນະໃຫມ່ຫມົດ.

 

ເນື້ອ​ໃນ​ການ​ເຜີຍ​ແພ່​ໃນ​ເມື່ອ​ກ່ອນ​ຢູ່​ທີ່​ນີ້​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຖອນ. ພວກ​ເຮົາ​ຂໍ​ອະ​ໄພ​ໃນ​ຄວາມ​ບໍ່​ສະ​ດວກ.